سلام به همه دوستان!
من هرچی تو اینترنت گشتم نتونستم یک بکینگ ترک سینگل جاز گیر بیارم.
کسی اینجا داره؟