اقا من تازه عضو سایت شدم نمیدونم چطور پست بزارم .یکی کمک کنه:/