بچه ها من خیلی سریع به دنبال یه رولند d50 هستم.اگه کسی سراغ داره معرفی کنه