با درود فراوان

از بزرگواران گروه درخواست می کنم که اگر نام آهنگ بیکلام ضمیمه شده را می دانند، اطلاع دهند.

با سپاس بی کران