سلام دوست عزیز اون چوب گردو نیست چوب عناب هست وقلابی درست کردن شما که میخوای فلوت بخری با استاد پرویز وزیری تماس بابهترین کیفیت وکوک دقیق
اختراع خودشه 09122020500