درود . دوستان كسي برنامه براي رولند فانتوم جي نداره ؟ اگه دارين خبر بديد . ممنون