چرا همه میگن و در کتاب ها مینویسن برای کوک تنبور باید دو سیم پایین را دو و سیم بالا را سل کوک کرد . بعد همه این سوال براشون پیش میاد که اگه با تیونر بخواهیم کوک کنیم ؟ برای مثال اگر بخاهیم سیم زرد را...