دوستان بهترین و ارزانترین و در دسترس ترین پشم سنگ و فوم پلی اتیلن و قیدهای چوبی هست.من به تازگی تجربه ای داشتم وجواب داده اگر کسی توضیح دقیق میخواد لطفا تماس بگیرید.در ضمن من حدود ۴۰مترمربع پشم سنگ و...