با تشکر از sensation عزیز بابت توضیحات بسیار کامل..
کلا ترنس بخاطر اینکه به یک سبک به قول خودمون بترکون تبدیل شده طرفداران
Just Uplifting - Anthem Trance خیلی زیاد شدن..
من خودم شخصا Electro...