سلام

ارادت

محمدم-کارشناسی ارشد- مدرس زبان انگلیسی

دوست دارم در ازای آموزش زبان به شما، ساز هارمونیکا رو یاد بگیرم. اطلاعاتی ک بدست آوردم تا اینجای کار این ک ب سبک کلاسیک علاقه مندم و بهتره ...