جناب واحدی بسیار عالی .خدا قوت .پنجه بسیار لطیف و گوش نوازی دارید.ممنون از زحماتتون