با سلام
مهم نیست اهل کجا باشی و چی بزنی ما اینجا یک زبان مشترک دارم که همه ما رو به هم وصل می کنه نت های موسیقی این زبان مشترک ما که تو ایرانیم هیچی زبان کل دنیاست هرکسی با سازش و سبکش میتونه صحبت...