با سلام
دوستان من یک قطعه ای در نرم افزا فیناله برای پیانو نوشتم چند سوال داشتم لطفا راهنمایی کنید:
1-وقتی بخواهیم در هر خط 4 میزان داشته باشیم چگونه تنظیم میشود؟
2-برای شنیدن قسمتی از قطعه چه کار...