سلام

آیا شما اصلا ویولن تمرین میکنی؟ 4-5 سال ویولن میزنی ولی هنوز کتاب 4 هستی!!!! توصیه میکنم یک بار بشین و تصمیمت رو جدی بگیر...
کسایی هستن که با 3 سال اموزش الان ارکست فلارمونیک هستن...

قصدم...