سلام دوستان
می خواستم ببینم از بین ویولن های چینی tin-jin و ‌Casini و سندنر مدل mv-2 و هافنر as-180 کودومش بطور کلی پیشنهاد میشه؟ از نظر کلیت کیفیت صدا و ساخت و متریال. کاسینی که مشخصات خاصی نداره و...