با خوندن همین چندتا مطلب از شما من فکر میکنم خیلی چیزا یاد گرفتم مرسی که انقدر همه چیز رو واضح میگین