داداش یک ساله دارم دنبال ریتم واسه WK1میگردم آخرش اینجارو پیدا کردم.که اینم لینگا پاک شده.
لطفا رسیدگی کنین.ممنـــــــــــــــــــــــــون:5::5: