اول ضربه p
i روبه بالا رو نایلون
ضربه سکوت
i رو به بالا نایلون
ضربه روی همه سیمها به پایین
ضربه روی همه سیمها به بالا