سلام. واقعا اگر از دوستان کسی فلوت کلید دار چپ دست در ایران سراغ داره معرفی کنه بهم. واقعا ی ادم چپ دست حس خیلی بدی داره وقتی نمیتونه کاری بکنه.و سازی رو بدست بگیره که بهش علاقمنده.با خیلی از استادها...