نت اهنگ اینگونه شاهین نجفی رو عاجزانههههههه میخواستم