سلام دوستان،
ایا کسی نوار های صوتی کتاب ردیف موسیقی ایران استاد جواد معروفی را دارد؟