از نظر پخش کنسرت موسیقی کلاسیک همهی سازها مخصوصا پیانو سولو هیچ کانالی به مزو نمیرسه اونم که متاسفانه پولیه!!