سلام دنبال یک گیتار الکتریک زیر ده میلیون هستم

چی بم پیشناد میدین ک کیفیت خوبی داشته باشه
هامباکر باشه بهتره فکر میکنم

از طرح های لس پال هم خوشم میاد
فرق خاصی دارن با مدل های دیگر یا خیرر