سلام منم دارم خودم تو خونه یاد میگیرم اینطوری بهتره😊