با سلام

ببخشید کی ساز رباب داره ؟

یا کی میتونه همه ی صداهایی که از سیم هاش رو ضبط کنه . فک کنم کاره 20 ثانیه ای باشه .

اگر کمکی کنید خیلی خیلی ممنون میشم .