این رو از کجاها بخرم و قیمت ان چقدر است خواهشا دقیق و درست بگین چون من اولین بارم می خوام بخرم