آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه چرا دف نوازي اساتيدي مانند بيژن كامكار همواره جذاب است؟ چرا نواختن ريتم ساده اي مانند حي ا... توسط اينان زيبا و دل نشين به نظر مي رسد و در مقابل از شنيدن دف نوازي برخي ديگر بيزاريم؟

شيوه ي صحيح در دست گرفتن دف به قدري اهميت دارد كه در اكثر موارد ، مي توان آن را منشاء تفاوت بين اجراي جذاب و كسل كننده توسط نوازندگان حرفه اي دانست. در واقع شكل و شيوه ي در دست گرفتن دف ، اثري مستقيم بر نوازندگي ما دارد. به جرئت مي توان گفت كه شكل نادرست آن مانع نواختن صحيح ضربات خواهد بود.
در اينجا اشاره اي خواهيم داشت به شيوه ي صحيح در دست گرفتن دف و سپس چند اشكال رايج مربوط به اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهيم. به تصوير زير نگاه كنيد. اين تصوير شيوه ي صحيح را نشان مي دهد. ويژگي هاي اين تصوير بدين شرح اند:
الف) شستي از راستايي كه با راستاي افق زاويه قائمه مي سازد ، اندكي انحراف دارد.
ب) سنگيني دف روي هر دو دست توزيع مي شود كه بخش بيشتري را دست چپ تحمل مي كند.
ج) كف دست راست تقريباً مقابل قلب قرار دارد.
د) صفحه ي فرضي اي كه پوست در آن واقع است با راستاي بدن موازي نيست. بدين معني كه دف شما در انتهاي سمت چپ ( نسبت به خودتان) جلوتر از سمت راست آن است.
ه) بالاي دف اندكي به جلو تمايل دارد. (به مبتديان توصيه نمي شود)
و اما چند اشكال رايج...! مي توانيد آنها را انجام دهيد تا صحت مطالب را راحت تر درك كنيد. اول اينكه شستي را در راستاي عمود بر راستاي افق نگيريد. اين موجب مي شود كه تمام سنگيني دف را دست چپ تحمل كند و زودتر خسته شود. همچنين در نواختن ضربات تم و بك دچار مشكل خواهيد شد و نهايتاً ضربات به شكلي نه چندان كامل اجرا مي شوند. در حقيقت ضربه ي تم در بم ترين ناحيه و ضربه ي بك در زيرترين ناحيه اجرا نخواهد شد.


برخي نوازندگان دف را در موقعيتي بالاتر از حد معمول نگه مي دارند. اينان نيز در اجراي تم وبك با مشكل مواجه مي شوند. ضربه ي تم به طور كامل روي پوست نمي خوابد و براي اجراي بك ناچارند مچ خود را به پايين خم كنند و يا از اجراي صحيح آن صرف نظر نمايند. ناگفته نماند كه خون كمتري هم به دستانشان مي رسد. برخي ديگر نيز دف را جلوي صورتشان مي گيرند. در اين حالت اصطلاحاً گوش از صداي ساز پر مي شود و قدرت تشخيص كيفيت صدا را در ميانه ي كار از دست مي دهيد. به علاوه اجراي بك نيز دچار اشكال مي شود.

در انتها به تصاويري كه از چند اجراي استاد كامكار انتخاب كرده ام دقت كنيد و مطالب فوق را در تصاوير زير بررسي كنيد. لازم به تذكر است كه با توجه به تعدد شيوه هاي [ میهمان گرامی برای مشاهده لینک ها نیاز به ثبت نام دارید]، ممكن است اين مطلب براي همگي آن ها صادق نباشد. لذا اين مطلب عمدتاً نوازندگاني را مخاطب قرار مي دهد كه از شيوه ي نوازندگي استاد كامكار و يا از شيوه هاي نزديك به آن پيروي مي نمايند. علي اي حال در هر شيوه اي چهارچوب هايي مرتبط با موضوع اين مطلب تعريف شده است كه توجه به آنها ارتقاي قدرت نوازندگي را در پي خواهد داشت