سلام
من معراج هستم
دارای معلولیت جسمی دنبال یک ارگ یاماهاpsr1000هستم برای اموزش وکاروتامین مخارج زندگیم
هرکس بصورت شرایطی برای فروش داشت ممنون میشم یاریم کنید
هرکس مایل بودبه شماره09336778973تماس بگیره
ممنون یاعلی