سلام این مانیتور برای نوازندگی پیانو مناسبه هست ؟
کیفیتش چطوره ؟

Studiospares Seiwin 8