سلام - اگر کسی از دوستان نت آهنگ گلو گلدون صولتی رو داره ممنون میشم ارسال کنه.