چنانچه کلمه عبور شما در انجمن ها کار نمی کند
یک بار از سایت Logout کنید و سپس توسط فرم فراموشی کلمه عبور , کلمه عبور جدیدی را در ایمیل خود دریافت کنید
صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
NoteAhang
The Iranian Virtual Music Society
جستجو
آخرین گنجینه ها
آخرین گنجینه ها ارسال شده
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 338 ( گوش کنید ! )
خوانندگان: شهیدی ، پوران
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 337 ( گوش کنید ! )
دستگاه: مخالف سه گاه

خوانندگان: قوامی ، الهه

نوازنده: مجید نجاحی

سازنده و تنظیم : جوادمعروفی

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 334 ( گوش کنید ! )
دستگاه:بیات اصفهان

خوانندگان: شهیدی ، پوران

نوازندگان: جواد معروفی ، احمد عبادی

سازنده: درویش خان ، شیدا

تنظیم: صمیمی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 333 ( گوش کنید ! )
دستگاه:بیات اصفهان

خوانندگان: قوامی ، مرضیه

نوازنده : مجید نجاحی

سازنده: شیدا ، درویش خان

تنظیم: روح الله خالقی

گوینده: روشنک

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 330 ( گوش کنید ! )
جوانی

دستگاه: افشاری

خوانندگان:قوامی ، الهه

نوازندگان: جواد معروفی ، جلیل شهناز

سازنده: حسین یا حقی

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 329 ( گوش کنید ! )
دستگاه: افشاری

خواننده: شهیدی

نوازندگان:جواد معروفی ، حبیب الله بدیعی

سازنده: عارف

تنظیم:جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 328 ( گوش کنید ! )
دستگاه: بیات زند

خوانندگان: قوامی ، پروین

نوازنده: جلیل شهناز

سازنده: عارف

تنظیم: روح الله خالقی

گوینده : روشنک

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 327 ث ( گوش کنید ! )
دستگاه: همایون

خوانندگان: شهیدی ، پوران

نوازندگان: جواد معروفی ، عبدالوهاب شهیدی ، پرویز یاحقی

سازنده: شیدا

تنظیم : جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 327 ( گوش کنید ! )
دستگاه: همایون

خوانندگان: شهیدی ، پوران

نوازندگان: جواد معروفی ، عبدالوهاب شهیدی ، مجید نجاحی

سازنده: شیدا

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 326 ( گوش کنید ! )
دستگاه: ماهور

خوانندگان: قوامی ، پوران

نوازنده: مجید نجاحی

سازنده: شیدا

تنظیم:جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش ، ثابت ایمانی

صفحه اول<<67891011121314>>صفحه آخر