چنانچه کلمه عبور شما در انجمن ها کار نمی کند
یک بار از سایت Logout کنید و سپس توسط فرم فراموشی کلمه عبور , کلمه عبور جدیدی را در ایمیل خود دریافت کنید
صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
NoteAhang
The Iranian Virtual Music Society
جستجو
آخرین گنجینه ها
آخرین گنجینه ها ارسال شده
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 415 ( گوش کنید ! )
دستگاه: بیات ترک

خوانندگان: قوامی ، پروین

نوازنده: پرویز یا حقی

سازنده: مرتضی نی داوود

تنظیم:جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 413 ( گوش کنید ! )
دستگاه: افشاری

خوانندگان: قوامی ، ناهید

نوازندگان: عبادی ، جلیل شهناز

سازنده: روح الله خالقی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 411 ( گوش کنید ! )
خوانندگان: گلپا ، عهدیه
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 408 ( گوش کنید ! )
دستگاه: دشتی

خوانندگان: شهیدی ، ناهید

سازنده: تجویدی

تنظیم: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 407 ( گوش کنید ! )
آثاری از مرتضی خان نی داوود

دستگاه: دشتی

خواننده: شهیدی

نوازندگان: جواد معروفی ، مجید نجاحی

سازنده: مرتضی نی داوود

تنظیم: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 403 ( گوش کنید ! )
دستگاه: افشاری

خوانندگان: شهیدی ، ناهید ، دایی ، جواد معروفی

نوزانده: عبادی

سازنده: عارف

تنظیم: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 401 ( گوش کنید ! )
دستگاه: سه گاه

خوانندگان: قوامی ، شهیندخت

نوازنده: پرویز یاحقی

سازنده: ارژنگی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 398 ( گوش کنید ! )
دستگاه: ماهور

خوانندگان: شهیدی ، سیما بینا

نوازنده و سازنده: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 395 ( گوش کنید ! )
دستگاه: ابوعطا

خوانندگان: شهیدی ، الهه

نوازنده: جلیل شهناز

سازنده: همایون خرم

تنظیم: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 392 ب ( گوش کنید ! )
دستگاه: سه گاه

خواننده: ناهید

نوازنده:رضا ورزنده

سازنده و تنظیم: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

صفحه اول<<12345678910>>صفحه آخر