چنانچه کلمه عبور شما در انجمن ها کار نمی کند
یک بار از سایت Logout کنید و سپس توسط فرم فراموشی کلمه عبور , کلمه عبور جدیدی را در ایمیل خود دریافت کنید
صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
NoteAhang
The Iranian Virtual Music Society
جستجو
آخرین گنجینه ها
آخرین گنجینه ها ارسال شده
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 392 ( گوش کنید ! )
دستگاه: سه گاه

خوانندگان: قوامی ، ناهید

نوازنده: جواد معروفی ، مجید نجاحی

تنظیم: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 388 ( گوش کنید ! )
کعبه دلها

دستگاه: دشتی ، ابوعطا

خوانندگان: شهیدی ، الهه

سازنده : حبیب الله بدیعی

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 387 ب ( گوش کنید ! )
دستگاه: ماهور

خوانندگان: قوامی ، الهه

نوازنده: جواد معروفی ، خالدی

سازنده: حبیب الله بدیعی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 387 ( گوش کنید ! )
دستگاه:ماهور

خوانندگان:قوامی ، الهه

نوازندگان: جواد معروفی ، تجویدی ، جلیلی شهناز

سازنده: حبیب الله بدیعی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 385 ( گوش کنید ! )
دستگاه: دشتی ، ابوعطا

خوانندگان: شهیدی ، قوامی ، پوران

نوازندگان: جواد معروفی ، تجویدی ، شهیدی ، جلیل شهناز

ضرب:امیر ناصر افتتحاح

سازنده:تجویدی

گوینده:آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 384 ب ( گوش کنید ! )
دستگاه:مخالف سه گاه

خوانندگان: قوامی ، الهه

نوازندگان: جواد معروفی ، مجید نجاحی ، عبادی

سازنده: همایون خرم

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 384 ( گوش کنید ! )
رسوای زمانه

دستگاه:مخالف سه گاه

خوانندگان:قوامی ، الهه

نوازندگان:معروفی ، تجویدی ، شهناز ، جهانگیر ملک

ضرب: امیر ناصر افتتاح

سازنده:جواد معروفی ، همایون خرم

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 383 ( گوش کنید ! )
دستگاه:دشتی

خوانندگان:شهیدی ، پوران

نوازنده: پرویز یاحقی

ضرب:امیر ناصر افتتاح

سازنده:مرتضی محبوبی

تنظیم:روح الله خالقی

گوینده:آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 381 ب ( گوش کنید ! )
دستگاه: افشاری

خوانندگان: قوامی ، شهیدی ، الهه

نوازندگان: حبیب الله بدیعی ، جلال شهناز

ضرب: امیر ناصر افتتاح

سازنده: عارف

تنظیم: جواد معروفی

گوینده: فیروز امیر معز

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 381 ( گوش کنید ! )
دستگاه: افشاری

خوانندگان: قوامی ، الهه

نوازندگان: جود معروفی ، احمد عبادی

سازنده:بهادر یگانه

گوینده: آذر پژوهش

صفحه اول<<12345678910>>صفحه آخر