چنانچه کلمه عبور شما در انجمن ها کار نمی کند
یک بار از سایت Logout کنید و سپس توسط فرم فراموشی کلمه عبور , کلمه عبور جدیدی را در ایمیل خود دریافت کنید
صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
NoteAhang
The Iranian Virtual Music Society
جستجو
آخرین گنجینه ها
آخرین گنجینه ها ارسال شده
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 380 ( گوش کنید ! )
دستگاه:دشتی

خواننده: شهیدی

نوازنده: جواد معروفی ، عبدالوهاب شهیدی

سازنده: ابوالحسن صبا

تنظیم:جواد معروفی

گوینده:آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 379 ( گوش کنید ! )
دستگاه:سه گاه

خوانندگان:شهیدی ، پوران

نوازندگان:حبیب الله بدیعی ، پرویز یاحقی

سازنده:حبیب الله بدیعی

تنظیم و رهبر ارکستر:روح الله خالقی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 378 ( گوش کنید ! )
خوانندگان: محمودی ، خوانساری ، پروین
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 375 ( گوش کنید ! )
دستگاه:شوشتری

خوانندگان: گلپا ، عهدیه

نوازنده:حبیب الله بدیعی

ضرب:امیر ناصر افتتاح

سازنده:زرین پنجه

تنظیم:ایرج محلوجی

گوینده:آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 373 ( گوش کنید ! )
دستگاه:ابوعطا

خوانده: قوامی ، پروین

سازنده: برازنده

تنظیم:جواد معروفی

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 371 ( گوش کنید ! )
دستگاه:ابوعطا

خوانندگان: شهیدی ، الهه

سازنده:روح الله خالقی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 370 ب ( گوش کنید ! )
دستگاه:ماهور

خوانندگان:قوامی ، پوران

گوینده:آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 370 ( گوش کنید ! )
دستگاه:ماهور

خوانندگان:شهیدی ، پوران

سازنده: علینقی وزیری ، شیدا

تنظیم:روح الله خالقی ، جواد معروفی

گویندگان: آذر پژوهش ، ثابت ایمانی

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 363 ( گوش کنید ! )
دستگاه:بیات زند

خوانندگان:قوامی ، پوران

نوازنده: پرویز یا حقی

سازنده:سلطانی

تنظیم:جواد معروفی

گوینده:روشنک

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 359 ( گوش کنید ! )
دستگاه:ماهور

خواننده: قوامی ، پوران

نوازنده و سازنده: روح الله خالقی

صفحه اول<<12345678910>>صفحه آخر