چنانچه کلمه عبور شما در انجمن ها کار نمی کند
یک بار از سایت Logout کنید و سپس توسط فرم فراموشی کلمه عبور , کلمه عبور جدیدی را در ایمیل خود دریافت کنید
صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
NoteAhang
The Iranian Virtual Music Society
جستجو
آخرین گنجینه ها
آخرین گنجینه ها ارسال شده
برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 358 ( گوش کنید ! )
دستگاه: بیات اصفهان

خوانندگان: قوامی ، الهه

نوازنده:جلیل شهناز

سازنده: زرین پنجه

گوینده:آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 355 ( گوش کنید ! )
دستگاه: افشاری

خوانندگان: قوامی ، مرضیه

نوازندگان: جواد معروفی ، جلیل شهناز ، پرویز یاحقی

سازنده: مهدی خالدی

گوینده:مهناز

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 354 ( گوش کنید ! )
دستگاه:حجاز

خواننده:شهیدی

نوازنده:جواد معروفی

سازنده: درویش خان

گوینده:سیما

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 351 ( گوش کنید ! )
دستگاه:نوا

خواننده: شهیدی

نوازنده: علینقی وزیری

گوینده:آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 350 ( گوش کنید ! )
دستگاه:ماهور

خوانندگان:قوامی ، پوران

نوازندگان: جواد معروفی ، جلیل شهناز

سازنده:شیدا

گوینده: روشنک

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 348 ( گوش کنید ! )
دستگاه: چهار گاه

خوانندگان: قوامی ، پروین

سازنده: تجویدی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 346 ( گوش کنید ! )
دستگاه: بیات زند

خواننده: شهیدی

نوازنده: روح الله خالقی

گوینده: روشنک

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 345 ب ( گوش کنید ! )
دستگاه: دشتی

خوانندگان : شهیدی ، قوامی ، الهه

نوازندگان: پرویز یا حقی ، تاکستانی

ضرب : امیر ناصر افتتاح

سازنده: کیومرث وثوقی

تنظیم : جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 345 ( گوش کنید ! )
دستگاه: دشتی

خوانندگان: شهیدی ، الهه

نوازنده و تنظیم: جواد معروفی

سازنده: کیومرث وثوقی

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای رنگارنگ-برنامه شماره 342 ( گوش کنید ! )
دستگاه: شور

خوانندگان: شهیدی ، سیما بینا

نوازندگان: مرتضی محجوبی ، حبیب الله بدیعی

سازنده: عارف

تنظیم: جواد معروفی

گوینده: آذر پژوهش

صفحه اول<<12345678910>>صفحه آخر