صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
NoteAhang
The Iranian Virtual Music Society
دلم پُراست٫.. از ناگفتنیهای تلخ و مداوم
لبریزم از برتافتنِ این حسِ سردِ کاواک ٬ ... که همه جا ریشه دوانده...
از من٬ .....تا تو!
از پسِ پرده ی لبخندهای دگرفریبی٫..
از قهرِ بینِ پندارها و گفتارها...
دلم پُراست٬......
اطلاعات شخصی
علاقه مندی ها
سازهای مورد علاقه :
سبک ها :
نرم افزارها :
فعالیت ها :