چنانچه کلمه عبور شما در انجمن ها کار نمی کند
یک بار از سایت Logout کنید و سپس توسط فرم فراموشی کلمه عبور , کلمه عبور جدیدی را در ایمیل خود دریافت کنید
صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
NoteAhang
The Iranian Virtual Music Society
جستجو
آخرین گنجینه ها
آخرین گنجینه ها ارسال شده
گلهاي رنگارنگ- برنامه شماره 435 ( گوش کنید ! )

گلهاي رنگارنگ برنامه شماره 435

هنرمندان : عهديه ، حسين قوامي ، حبيب الله بديعي و مجيد نجاحي
آهنگ: سه گاه از مهدي خالدي - تنظيم : جواد معروفي - غزل ترانه : شوريده شيرازي
ساير اشعار : قمام همداني ، مولانا و همايون اسفرايني - گوينده : فيروزه امير معز

گلهاي رنگارنگ-برنامه شماره 434 ( گوش کنید ! )
گلهاي رنگارنگ- برنامه شماره 433 ( گوش کنید ! )

گلهاي رنگارنگ برنامه شماره 433

هنرمندان : حميرا ، تجويدي در دستگاه همايون
آهنگ و اركستراسيون : استاد شادروان علي تجويدي - شعر ترانه : بيژن ترقي -
گوينده : فيروزه امير معز
ساير اشعار : عاشق اصفهاني ، اوحدي مراغي اي ، عماد خراساني و طبيب اصفهاني

گلهاي رنگارنگ- برنامه شماره 432 ( گوش کنید ! )

گلهاي رنگارنگ برنامه شماره 432

هنرمندان : محمودي خوانساري ، عهديه ، عبادي
آهنگ : افشاري از مهدي خالدي - تنظيم : جواد معروفي - شعر ترانه : شوريده شيرازي
اشعار: هلالي جغطايي ، حافظ و اوحدي مراغه اي - گوينده : آذر پژوهش

گلهاي رنگارنگ -برنامه شماره 431 ( گوش کنید ! )

گلهاي رنگارنگ برنامه شماره 431

هنرمندان : عهديه ، حبيب الله بديعي - ايرج - منصور صارمي - امير ناصر افتتاح
آهنگ : ماهور از استاد مهدي خالدي - تنظيم از ايرج مهلوجي - شعر ترانه : فروغي بسطامي
ساير اشعار : هلالي جغطايي - مولانا - جامي - احمد بيابانكي- گوينده : آذر پژوهش

گلهاي رنگارنگ- برنامه شماره 430 ( گوش کنید ! )

گلهاي رنگارنگ برنامه شماره 430

هنرمندان : الهه ، قوامي ، جليل شهناز ، بهاري ، نجاحي ، حدادي و افتتاح
آهنگ :درمايه دشتي استاد شادروان مرتضي محجوبي - تنظيم : استاد شادروان جواد معروفي
غزل : ملا محسن فيض كاشاني - ساير شعر : جغطايي - گوينده : آذر پژوهش

گلهای رنگارنگ- برنامه شماره 429 ( گوش کنید ! )

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 429

هنرمندان : الهه ، ايرج و حبيب الله بديعي - آهنگ : بيات اصفهان از استاد جواد معروفي
شعر ترانه : رهي معيري - ساير اشعار : مولانا و عاشق اصفهاني - گوينده : آذر پژوهش

گلهای رنگارنگ -برنامه شماره 428 ( گوش کنید ! )

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 428

هنرمندان : مهستي و عبدالوهاب شهيدي در مايه سه گاه

گلهای رنگارنگ -برنامه شماره 427 ( گوش کنید ! )

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 427

هنرمندان : مرضيه ، گلپايگاني ، همايون خرم - اهنگ : همايون از مهندس همايون خرم
تنظيم از جواد معروفي - شعر ترانه : رهي معيري -ساير اشعار : سعدي ، مولانا و انوري - گوينده : آذر پژوهش

گلهای رنگارنگ- برنامه شماره 426 ( گوش کنید ! )

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 426

هنرمندان الهه ، عبدالوهاب شهيدي ، بهاري در مايه دشتي
آهنگ و تنظيم اركستر : بهرام صميمي - اشعار ترانه : حافظ
ساير اشعار : ظهوري ترشيزي ، سعدي ، مظهر و جامي - گوينده : آذر پژوهش

صفحه اول<<12345678910>>صفحه آخر